Fellebbezések

9.7 Fellebbezések

9.7.1 A Megbízó az Ügyvezető igazgató, vagy a tanúsítási döntés hozó döntéseit megkifogásolhatja, amennyiben nem fogadja el az auditori jelentést, valamint ha kifogás merül fel a tanúsítás eredményével, vagy a teljesítési határidő be nem tartásával kapcsolatban.

Ugyanez vonatkozik a tanúsítvány és/vagy logo alkalmazását biztosító jogosultság hatálytalanítása és visszavonása ügyében hozott határozatokra is.
Ezen fellebbezések kezelésének módja jelen fejezetben van dokumentálva.

9.7.2 Jelen fejezet a fellebbezések kezelésére nyilvánosan elérhető a honlapunkon (www.isotanusitas.hu, www.ich.hu).

9.7.3 Cégünk felelősséget vállal a fellebbezések kezelése során hozott döntésekért. A fellebbezések kezelését csak olyan személy(ek) végezhetik, akik nem vettek részt az audit tevékenységben, és a tanúsítási döntésben, valamint pártatlansági veszély nem áll fenn.

9.7.4 A fellebbezések befogadása, megvizsgálása és elbírálása során egyenlőként járunk el minden fellebbezővel szemben.

9.7.5 A fellebbezés kezelésének folyamata:

Ha az ügyfél részéről kifogás merül fel, akkor az érdekelt feleknek, első lépésben mindent el kell követniük, hogy a vitát maguk között oldják meg.

A kifogást az International Cert Hungary Kft. bármely munkatársa fogadhatja. Az ügyfelet fel kell kérni, hogy írásban nyújtsa be fellebbezését, és csatolja a kapcsolódó dokumentumokat, mert csak így tudunk érdemben foglalkozni vele. Az írásbeli fellebbezést az Ügyvezető igazgatóhoz kell továbbítani, aki kijelöli a fellebbezés kezelőjét a 9.7.3 fejezetnek megfelelően, aki lehet az adott irányítási rendszer auditálására felkészült vezető auditor, az Ügyvezető igazgató, a Minőségirányítási vezető, a Pártatlansági bizottsági tagja, a Gazdasági ügyvezető igazgató.

A fellebbezés kezelője kiállítja a Fellebbezési jegyzőkönyvet, amihez csatolni kell a benyújtó által mellékelt dokumentumokat. A Fellebbezés Kezelője átvizsgálja a kapcsolódó dokumentumokat, az érintett vezető auditorral, illetve Tanúsítóval megbeszélést folytat, tételesen ellenőrzi az eljárás körülményeit, lebonyolítását, a hozott döntés megalapozottságát, valamint az érintett szabályozó dokumentumokban leírtakat. Ennek során megállapítja a fellebbezés jogosságát, és a kivizsgálás eredményeit feljegyzi a Fellebbezési jegyzőkönyvbe.

A fellebbezés jogosságának, és esetleg korábbi hasonló fellebbezések függvényében intézkedést kell hoznia a Fellebbezés kezelőjének (Fellebbezési jegyzőkönyvben rögzíteni) az alábbiak szerint:

  • kivizsgálás eredményeképpen a kifogást megalapozatlannak ítéli, akkor ismertetni kell az ügyféllel a további jogorvoslati lehetőséget, azaz a megfelelő hivatalhoz, szervezethez benyújthatja panaszát,
  • a kivizsgálás eredményei igazolják, vagy részben igazolják a kifogás megalapozottságát, akkor az adott tanúsítási eljárásban hozott döntést a felelősnek (vezető auditor, Tanúsító, Ügyvezető igazgató) helyesbíteni kell, vagy ki kell egészítenie.

A fellebbezés kivizsgálását, és a szükséges intézkedések meghozatalát a fellebbezés benyújtásától számított 1 hónapon belül el kell végezni!

A Fellebbezés kezelőjének felelőssége, hogy ellenőrizze az előírt intézkedések megvalósulását, amit szintén fel kell jegyezni a Fellebbezési jegyzőkönyvben.

Amennyiben az ügyfél nem elégedett a fellebbezés rendezésével, a további jogviták esetén a bírói illetékesség helye - mindkét szerződő félre vonatkozóan - Gödöllő (Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 19.), alapja a Polgári Törvénykönyv.

A bíróság előbbiek szerinti illetékességében történő megállapodást minden esetben a Felülvizsgálati szerződésben rögzítjük.

9.7.6 A fellebbezés átvételét iktatni kell az Iktatókönyvben. Felelős Irodavezető. A fellebbezés kivizsgálásának eredményéről a Fellebbezés kezelője tájékoztatást kell adjon az ügyfélnek.

9.7.7 A meghozott döntést/intézkedést átvizsgálja, és jóváhagyja egy, a fellebbezés tárgyában független személy, és neki kell közölnie ezt a fellebbező ügyféllel!

9.7.8 A fellebbezés kezelésének lezárásáról hivatalos e-mail-ben, vagy levélben tájékoztatja az ügyfelet az Irodavezető. A Fellebbezési jegyzőkönyvet, és a kapcsolódó feljegyzéseket az ügyfél dossziéjában kell tárolni a lezárást követően. Felelős: Irodavezető. Az elmúlt időszak Fellebbezési jegyzőkönyveit vezetőségi átvizsgáláson elemzi a vezetőség.

Nyelv: 

International Cert Kft. - Copyright 2005 - Minden jog fenntartva!

Minden ami mezőgazdaság Isotanúsítás Fatelep

Minden, ami vitorlázás: vitorlás hírek, oktatás, tanfolyam Balaton és Adria - Kékszalag

Honlapkészítés, webdesign: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.

Cégünkről  |  Szolgáltatásaink  |  Árajánlat  |  Cikkek  |  Hírarchívum  |  Referenciák  |  Fórum  |  Kapcsolat