Tanúsítványok visszavonása és törlése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája, és elvégzésének módja jelen (9.6) fejezetben, a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárásban, és a Logó, és tanúsítvány használatának szabályai dokumentumban van szabályozva.

9.6.2 Az International Cert Hungary Kft. ügyvezető igazgatója jogosult a tanúsított státust időlegesen FELFÜGGESZTENI, az alábbi esetekben:

 • ha az ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan, vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, beleértve a rendszer eredményességének követelményeit is,
 • ha a tanúsított ügyfél az esedékes felülvizsgálati audit időpontban (tanúsító audit 2.szakaszának utolsó napjától számított 12, illetve 24 hónapon belül), illetve megújító audit időpontban (tanúsítvány lejárata előtt) nem tudja biztosítani a rendelkezésre állást, nem tud megtörténni az audit,
 • ha a tanúsított fél a tanúsítványt vagy a logót helytelenül használja, és ezt nem szünteti meg, lásd: a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárás, ill. Logó, tanúsítvány használatának szabályai,
 • ha a tanúsított ügyfél önként kéri a felfüggesztést.

Az Ügyvezető igazgató jogosult a tanúsítást / kiadott tanúsítványt VISSZAVONNI, ha:

 • a fizetési kötelezettségnek az ügyfél a felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget, tanúsítványt részleges nemfizetés esetén is vissza lehet vonni,
 • a felfüggesztést követően a tanúsított fél nem tesz megfelelő intézkedést a felfüggesztés okainak megszüntetésére,
 • ha a tanúsított fél nem kívánja a felügyeleti tevékenységeket végrehajtatni,
 • a tanúsított fél beszünteti tanúsított tevékenységét,
 • a tanúsított fél a tanúsítvány vagy jel használatával annak, vagy cégünknek piaci hitelét csorbítja,
 • az ügyfél a tanúsítvánnyal félrevezető vagy nem megengedett reklámtevékenységet folytat,
 • az auditon feltárt nemmegfelelőségekre hozott helyesbítéseket, illetve helyesbítő tevékenységeket a megállapodott határidőn belül igazoltan nem valósítják meg, vagy az nem eredményes,
 • az ügyfél nem fogadja el az Ügyvezető igazgató által javasolt rendkívüli audit lefolytatását (K 9.5.2 fejezet, K 9.8.5 fejezet),
 • az ügyfél vét a Logó, tanúsítvány használatának szabályai, illetve a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárás ellen,
 • ha felülvizsgálat alapját képező szabvány megváltozott, érvényessége lejárt és a tanúsított fél nem tudja, vagy nem akarja biztosítani az új követelményeknek való megfelelőségét.

9.6.3 A felfüggesztés alatt az ügyfél tanúsítása/tanúsítványa időlegesen érvénytelen. A visszavont tanúsítás a visszavonástól számítva érvénytelen.

Ügyfelünkkel kötött Felülvizsgálati szerződésünk hivatkozás útján biztosítja, hogy a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárásban, és a Logó, és tanúsítvány használatának szabályai dokumentumban, a tanúsítás felfüggesztésével, visszavonásával, terület szűkítéssel kapcsolatban előírtakat az ügyfél betartsa, és ezeknek érvényt szerezhessünk. Adott ügyfél tanúsításának felfüggesztésének, visszavonásának, terület szűkítésének tényét nyilvánossá tesszük a honlapunkon (www.isotanusitas.hu, www.ich.hu).

9.6.4 A tanúsítás felfüggesztésének ideje maximum 6 hónap. A felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztési időn belül megvalósuljon egy rendkívüli audit (az esedékes audit auditnapjainak 1,25-dal szorzott auditnap ráfordítással), és az audit igazolja, hogy a felfüggesztéshez vezető okok megszüntek.

Ha a felfüggesztési időn belül nem oldódnak meg azok a kérdések, amelyek a felfüggesztést okozták, akkor az Ügyvezető igazgató jogosult a tanúsítványt visszavonni, vagy az alkalmazási területet szűkíteni.

9.6.5 Ha egy ügyfél folyamatosan, vagy jelentősen megszegte a követelményeket a tanúsítás alkalmazási területének egyes részeivel kapcsolatban, akkor az International Cert Hungary Kft. jogosult a tanúsítás alkalmazási területét szűkíteni úgy, hogy kizárjuk azokat a követelményeket, amelyek nem teljesítik a követelményeket.

9.6.6 A tanúsítvány és a jel hatályának hivatalos felfüggesztését, vagy visszavonását a döntés meghozatalát követő 3 napon belül az Ügyvezető igazgató írásban közli a tanúsított féllel.

Felfüggesztett, vagy visszavont tanúsítás esetén az ügyfelünk nem hivatkozhat a tanúsított státuszra, és nem használhatja a tanúsítási jelünket (logónkat) semmilyen körülmények között sem.

Az International Cert Hungary Kft., mint tanúsító, nevének hirdetésekben vagy egyéb más módon történő használata sem megengedett.

A felfüggesztett, vagy visszavont, vagy szűkített területű tanúsítványt az ügyfél köteles visszaszolgáltatni az International Cert Hungary Kft.-nek.

A tanúsított fél a felfüggesztő, vagy visszavonó határozat ellen fellebbezést nyújthat be a K 9.7 fejezetben leírtak szerint.

Abban az esetben, ha az ügyfél a tanúsítványt és/ vagy a logót az esetleges fellebbezést is figyelembe véve, érvényes visszavonása ellenére továbbra is alkalmazza jogosulatlanul, az Ügyvezető igazgató jogosult a következő intézkedések megtételére:

 • az illetékes hatóságok, szervek tájékoztatása a jogosulatlan használatról,
 • nyilvánosságra hozni a tényt,
 • jogi lehetőség keresése a jogosulatlan használat megszüntetésének elérésére.

9.6.7 Az International Cert Hungary Kft. bármely fél kérésére tájékoztatást ad bármely ügyfél tanúsított státuszáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, terület szűkítéséről.

Nyelv: 

International Cert Kft. - Copyright 2005 - Minden jog fenntartva!

Minden ami mezőgazdaság Isotanúsítás Fatelep

Minden, ami vitorlázás: vitorlás hírek, oktatás, tanfolyam Balaton és Adria - Kékszalag

Honlapkészítés, webdesign: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.

Cégünkről  |  Szolgáltatásaink  |  Árajánlat  |  Cikkek  |  Hírarchívum  |  Referenciák  |  Fórum  |  Kapcsolat